Kvam Næringsråd
header

VELKOMMEN TIL KVAM NÆRINGSRÅD

baat
Kvam Næringsråd har teke mål av seg å øva innverknad på utvikling av næring og samfunn i Kvam i ei retning som kan gje auka vekst både i arbeidsplassar og innbyggjarartal. Det er eit ambisiøst mål, og for å dette til treng vi breidast mogeleg oppslutnad frå næringslivet. Eit høgt medlemstal gjev tyngde til dei utspel vi gjer og dei saker vi engasjerer oss i.
28. april, 2016

Alternative tunellar på Kvamskogen


Presentasjon frå folkemøte 26. april i Norheimsund

LES MEIR