Kvam Næringsråd
header

VELKOMMEN TIL KVAM NÆRINGSRÅD

baat
Kvam Næringsråd har teke mål av seg å øva innverknad på utvikling av næring og samfunn i Kvam i ei retning som kan gje auka vekst både i arbeidsplassar og innbyggjarartal. Det er eit ambisiøst mål, og for å dette til treng vi breidast mogeleg oppslutnad frå næringslivet. Eit høgt medlemstal gjev tyngde til dei utspel vi gjer og dei saker vi engasjerer oss i.
04. november, 2022

Ope brev til representantane i Kvam heradsstyre.

2022-11-04 hf   ope brev til hst  rep

Norheimsund Næringslag, Øystese Næringslag og Kvam Næringsråd har sendt ei felles oppmoding til heradsstyret om å vurdere tiltak i høve straumpriskrisa.

LES MEIR