header

Kontingentsatsar

Medlemspengane er gradert etter tal årsverk i verksemda.
Kontingent eks. mva for 2022

Firma  1 – 5 årsverk:       kr. 2.000

Firma  6 –10 årsverk:      kr. 3.500

Firma 11–25 årsverk:     kr. 5.500

Firma  26–50 årsverk:    kr  9.800

Firma  over 50 årsverk:  kr 12.200

 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Sandvenvegen 40
5600 Norheimsund
icon-phone         Tlf: 411 61 187

icon-mail       post@kvamnr.no