header

Om Kvam Næringsråd

Kvam Næringsråd skal bidra til ei nærings- og samfunnsutvikling i Kvam som gjev gode tilhøve for å drive næring, og vere ein relevant samfunnsaktør.

- Ein synleg og nyttig næringsorganisasjon for alle verksemder i Kvam
- Påverke  rammevilkår for næringsliv i Kvam
- Leggje til rette for rekruttering av kompetent arbeidskraft
- Bidra i samfunns- og næringsutvikling

Ved å bli med i Kvam Næringsråd kan du sjølv også få innverknad på mange saker. Gjennom møteverksemd og e-post held vi kontakt med medlemene og får tilbakemelding om korleis Kvam Næringsråd skal stilla seg til aktuelle saker. Vil du ha innverknad - så bli med!


 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Sandvenvegen 40
5600 Norheimsund
icon-phone         Tlf: 411 61 187

icon-mail       post@kvamnr.no