Kvam Næringsråd
header

VELKOMMEN TIL KVAM NÆRINGSRÅD

baat
Kvam Næringsråd har teke mål av seg å øva innverknad på utvikling av næring og samfunn i Kvam i ei retning som kan gje auka vekst både i arbeidsplassar og innbyggjarartal. Det er eit ambisiøst mål, og for å dette til treng vi breidast mogeleg oppslutnad frå næringslivet. Eit høgt medlemstal gjev tyngde til dei utspel vi gjer og dei saker vi engasjerer oss i.
14. september, 2021

RAPPORT - Spørjeundersøking og SWOT-analyse.

rapportforside

Tettstadane våre sett frå handels- og tenesteytande næringar sin ståstad.

LES MEIR